Vækst i vejevirksomheden (Teknisk Nyt nr 7- juni 2019)

En dansk familieejet vejevirksomhed har de sidste par år oplevet høje vækstrater; flere patentansøgninger er pt. i behandling og man har bygget nyt domicil. Planen er at fastholde momentum og udvikle flere vejeløsninger - alt sammen med udgangspunkt i den kapacitive teknologi, som grundlæggeren udviklede for 50 år siden, og som virksomheden stadig er de eneste i verden, der behersker

Af Helle Friemann Nielsen

Eilersen Electric A/S i Kokkedal er de eneste i verden, der til fulde behersker den kapacitive vejeteknologi. Det er virksomhedens grundlægger Nils Juul Eilersen, der står bag den teknologiske opfindelse, som efterhånden har 50 år på bagen.

-Vi har naturligvis forfinet og videreudviklet teknologien siden da, men det er grundlæggende stadig det samme patenterede vejeprincip, som er fundamentet for vores
virksomhed og vejeløsninger - og som har sikret os en førende position på det globale vejecellemarked.

Det fortæller grundlæggerens søn, Frederik Juul Eilersen, der i dag er adm. dir. i virksomheden.

Og det er en position, som man konstant arbejder på at bibeholde og meget gerne udvide. Dette gøres ved en konstant produktudvikling. Omkring 15 procent af omsætningen går direkte til produktudvikling og fem mand er allokeret til området. Det har resulteret i en række nye vejeceller og to nye verdenspatenter inden for det seneste år. Og man afventer desuden svar på yderligere en patentansøgning.

Dette vidner om den fokus, der er på teknologiudvikling i virksomheden. Og som har været en af faktorerne bag de tocifrede vækstrater. Væksten har også affødt et helt nyt 2.000m2 domicil, som de omkring 30 ansatte netop har taget i brug.

-Vi var ganske enkelt vokset ud af den gamle bygning. Vi har nu udvidet produktionsarealet næsten fem gange og er således forberedt på den fortsatte vækst, som vores strategi forventeligt munder ud i fortæller Frederik Juul Eilersen videre.

Måleprincippet

Eilersen er de eneste i verden, der til fulde mestrer det kapacitive vejeprincip.

Det digitale kapacitive vejeprincip, som oprindelig blev patenteret i 1979, er baseret på en nøjagtig og stabil keramisk sensor uden direkte kontakt til vejecellehuset, hvorfor cellen tåler både stød og høj belastning. Det kapacitive princip måler en kapacitetsændring ved den keramiske sensor i vejecellen, når denne belastes.

-Min far, der i øvrigt er at finde i virksomheden dagligt, havde og har stadig en stor forståelse for princippet og detaljerne i denne vejeteknologi - og patenterede tidligt både udformningen af vejecellen og det kapacitive måleprincip. Patenterne har sikret vores forspring på dette område os og gjort det muligt at oparbejde den markedsposition, vi har i dag, fortsætter han.

I alt har Eilersen opnået 10 patenter og flere er som sagt på vej.

Fra analog til digital

Alle virksomhedens vejeløsninger og nyudviklinger har således rødder i det kapacitive vejeprincip. Dengang var det analoge vejeceller, men siden midt 90erne har vejecellerne været digitale.

-Også på dette punkt, må man sige, at min far var forud for sin tid. Den digitale tankegang var ikke fremherskerende i starten af 90erne, men hans fremsynethed har bestemt
gavnet os siden hen - i takt med, at vi alle er trådt ind i den digitale tidsalder, siger Frederik videre.

Software-, styrings- og processormæssigt er der dog sket massive fremskridt siden 90erne. Og her har man virkelig lagt mange kræfter i udviklingsprocesserne. En af virksomhedens nyere patenter er da også netop baseret på mikroprocessoren i vejecellen. Vejecellerne har i dag indbygget intelligens og hele porteføljen er forberedt til Industri 4.0.

Vejning som kontrolinstans

I en verden med store krav til dataopsamling, kontrol og sporbarhed spiller sensorer en stor rolle, og dermed også vejeceller. De anvendes i langt flere kvalitetsinspektionsopgaver, end man umiddelbart skulle tro. Mange steder måler man vægten som en kontrolparamenter.

Eilersens porteføjle bestående af 15 forskellige vejeceller klarer opgaver fra en tiendedel gram og helt op til 500 ton pr. vejecelle; fra kontrol af enzymdosering til afvejning af tonstunge siloer.

-Vi er ikke branchespecifikke og vores vejeceller anvendes i utallige processer på tværs af alle typer industrier. Vi har kunder over hele verden med vidt forskellige applikationer - fra fødevare/farmaområdet over offshore og logistik til smartphoneproduktion.

Eilersen vejeceller produceres i rustfrit stål, de er hermetisk lukket med lasersvejsning til IP68, tåler op til 10 gange overlast og tilbydes som option i OIML, ATEX og IECEx certificerede versioner.

De nordsjællandske digitale vejecellers force er robusthed, pålidelighed og nøjagtighed.

-Og så tilbyder vi den fulde målekæde med vejeceller, instrumentering og software, uddyber Frederik Juul Eilersen. 

Fremtiden

Med de nye forhold på adressen i Kokkedal er der også åbnet op for en opgradering af produktionen inhouse. Man har investeret i to nye lasersvejsere, så man nu i alt har fem. Disse bruges til at lasersvejse vejecellen hermetisk sammen. Desuden visionkontrolleres svejseprocessen.

Vejecellekroppen og elektronikken fremstilles ikke på adressen, men Eilersen samler, tester, kalibrerer og svejser alle vejeceller i Kokkedal. Desuden foregår al produktudvikling i huset.

-Målet er i nærmeste fremtid er at ramme mere end 10.000 producerede vejeceller om året. Og planen er, at vi skal vækste med tilsvarende rater de næste fem år som de foregående, fastslår Frederik og fortsætter:

-Der er stadig et kæmpe markedspotentiale for vores digitale vejeceller. Eksempelvis rummer USA enorme muligheder, blandt andet med biotek-virksomheder på Østkysten og hele Silicon Valley-området med udstyr til wafer- og microprocessorproduktion, som også i højere grad anvender vejning som kontrolparameter.

Eilersen har de sidste par udbygget distributørnetværket og det skal yderligere udvides. Desuden har man flere samarbejdsaftaler med toneangivende virksomheder, som markedsfører virksomhedens vejeceller som deres egne i en samlet løsning.

-Vi satser fortsat på fødevare/farmaindustrien, som vi har fået godt fat i med vores nye portefølje af hygiejniske vejeceller specifikt udviklet til denne branche. Og det patent, som netop er blevet udtaget i USA og Europa, er en hygiejnisk vejecelle, som har integreret kompensering for skæv belastning. Skæv belastning kan ofte give store målefejl, men kan være svært at undgå i praksis.

Udfordringen løses normalt af kompliceret omkringliggende mekanik - med vores nye løsning bliver dette nu inkorporeret i cellen, hvilket letter ikke bare installation og vedligehold men også rengøringen. Denne vejeløsning forventer vi os også meget af, siger Frederik Juul Eilersen og afslutter:

-Og så håber vi naturligvis, at de igangværende patentansøgninger godkendes så vi kan bringe nye unikke vejeceller på markedet.

90+
Lande

50+ års
erfaring

10+ % R&D
investeringer

10+ Patenter
i hele verden

99.99%
præcision

100%
høj kvalitet

2500+
Kunder verden over