Vejeceller sørger for korrekt blanding af læskedrikke

Hos læskedriksproducenten CO-RO A/S er produktionen næsten 100 % baseret på nøjagtig og stabil vejning af ingredienserne. Vejning af indhold i blandetanke og lagertanke sker ved hjælp af kapacitive, digitale vejeceller fra Eilersen Electric A/S.

Af John Steenfeldt-Jensen

 

Firmaet CO-RO A/S i Frederikssund er specialister i at fremstille frugtdrikke, der hver dag slukker tørsten hos tusinder af mennesker over hele verden. Det er drikke som eksempelvis Sunquick, Suntop, Sun Lolly og Suncola, og siden 1967 har hovedproduktionen foregået på CO-RO’s store fabriksanlæg i Frederikssund.

I dag er CO-RO A/S til stede i over 80 lande - især i Mellemøsten, Asien, Europa og Afrika - og sammen med lokale partnere leverer CO-RO A/S mere end 3,5 milliarder frugtbaserede drikkevarer og frys-selv-is af høj kvalitet hvert år. I de sidste 10 år har CO-RO A/S mere end fordoblet omsætningen og ejes i dag af CO-ROs Fond.

Digitalisering af produktionsanlæg forøger produktivitet med 200%

”I samarbejde med dygtige eksterne leverandører, interessenter og kolleger har vi gennem mere end 25 år dagligt udført løbende opgraderinger på vores produktionsanlæg med det dedikerede mål at opnå en fuld digitalisering af fabrikken.

Eksempelvis er de 24 sukkerblandetanke i tankkælderen 40 år gamle og ligner sig selv, men gennem den løbende opgraderingsproces er anlægget gået fra at være 24 enkeltstyrede, håndbetjente blandetanke til nu at være fuldautomatiske og fuldskala receptstyrede.

Anlægget er senest opdateret til nyeste PLC-computerteknologi og interface til MES og D365. D365 leverer stamdata (produktionsjobs) til MES produktionsafviklingssystemet, der omsætter disse data til en færdig recept som trinvis bliver overført til produktionsanlægget. Efter eksekvering af hvert trin, sendes rapportering til MES og D365 for fuld dokumentation og sporbarhed på de udførte tilsætninger, mængder, omrøringer osv.

Den fuldautomatiske receptafvikling har medført en produktivitetsforøgelse og kapacitetsforøgelse på 200% og har været en af grundstenene i at kunne følge den stigende efterspørgsel og fabrikkens vækst gennem årene.

En tilsvarende opgraderingsproces er gennemført og gennemføres løbende i nye afdelinger, og et element i denne automatiserings-proces er, at alle ældre vejecelleforstærkere udskiftes til digitale moduler med Ethernet/ IP kommunikation som et led i at klargøre automationssystemerne, så også processerne i øvrige afdelinger kan fuldskala receptstyres i højere og højere grad”, fortæller Senior Project Manager Anders Riis, CO-RO A/S.

95% af alle målinger sker ved vejning

Styringen af blandeprocesserne er baseret på måling af vægten af ingredienser i henhold til recepter for de aktuelle produkter. Da 95% af alle vore målinger sker ved vejning, har vi relativt få flowmålere. Måling af vægt sker ved hjælp af vejeceller under tankenes understøtninger.

Siden firmaets start har vi brugt kapacitive vejeceller fra Eilersen Electric A/S, blandt andet fordi de er bagudkompatible. Og med digitaliseringen opnår vi - foruden præcision - også en stor driftsstabilitet. Analoge systemer er mere følsomme overfor fugt, hvilket kan give problemer i et miljø som er indbegrebet af intensive rengørings-rutiner, fortæller Maintenance Electrician, Ken Frederiksen, CO-RO A/S

Vi har valgt vejecellerne fra Eilersen, fordi Eilersen Electric A/S, gennem alle de år vi har samarbejdet, har leveret vejeceller af høj kvalitet og samtidig har leveret professionel service og support.

For at opnå bedst mulig ensartethed og høj kvalitet i vores komponenter, så kræves det af alle vore underleverandører, at de bruger vejesystemer fra Eilersen Electric A/S”, slutter Anders Riis.

90+
Lande

50+ års
erfaring

10+ % R&D
investeringer

10+ Patenter
i hele verden

99.99%
præcision

100%
høj kvalitet

2500+
Kunder verden over