Mobile vejesystemer

Typiske problemer med vejning af indhold i mobile ”Single Use” processtanke

Mange slutbrugere oplever problemer med nøjagtig vejning af mobile procestanke i den farmaceutiske industri. Det skyldes som oftest at nulpunktet i traditionelt ”strain-gauge” vejeudstyr bliver ændret hvis procestanken flyttes, køres over en ujævnhed, ind i en elevator, eller lign.

 

Den typiske løsning på dette problem er at installere komplicerede låsesystemer som skal beskytte vejecellen under transporten. Dette gør processen med at flytte en procestank, både besværlig, og langsommelig og giver en række ergonomiske og sikkerhedsmæssige problemstillinger, især ved større procestanke.

 

Trods disse løsninger, så er der stadig en risiko for at medarbejdere flytter en procestank uden den nødvendige beskyttelse, hvilket kan resultere i dyre afvigelser i produktionsprocessen eller unødig mange kalibreringer af vejecellen.

 

Ved brug af Eilersen vejeceller, så sikres et korrekt vejeresultat i en ”Single Use” applikation

Eilersen vejeceller benytter en unik og patenteret kapacitive vejeteknologi som sikrer et præcis, nøjagtigt, og risikofrit resultat – også uden brug af låsesystemer eller gen-kalibrering efter transport.

I Eilersen vejeceller er vejesensoren isoleret fra udefrakommende kræfter, som potentielt kan ændre nulpunktet og dermed vil en eventuel flytning af procestanken ikke påvirke hverken nulpunkt eller vejenøjagtighed i vejecellen. Dette betyder også, at man kan benytte vejecellen umiddelbart efter en eventuel flytning og dermed spare procestid.

Eilersen vejeceller er så robuste at tank-leverandører ofte vælger at færdigsvejse både hjul og vejeceller før de sendes til slutkunderne, uden behov for at kalibrere løsningen når den når frem.

 

Kort fortalt så giver Eilersen vejeceller følgende fordele:

  • Nøjagtig og præcis vejeresultat uanset tid og sted

  • Mulighed for at flytte procestanke og lignende, uden ekstra beskyttelse af vejecellerne eller behov for genkalibrering

  • Ren digital vejeløsning

  • Hygiejnisk design som følger standarderne i farmaceutisk produktion (f.eks. renrum)

  • Mulighed for at svejse og samle vejecellerne før transport

 

Ved at bruge Eilersen vejeceller, så oplever slutkunderne højere produktivitet samt reduceret behov for omkostningsfyldte genkalibreringer og risiko for afvigelser i produktionsprocessen.

For mere information, kontakt Eilersen gennem vores kontaktformular eller find flere informationer i følgende artikler:

Unik digital vejeløsning til mobile procestanke

Are you tired of conventional strain gauge load cells theres an answer