Skræddersyet vejesoftware til særligt krævende doseringsopgaver

I visse tilfælde bør en doseringsproces foregå skånsomt og trinvis for at undgå, at produktet skummer, flyder over, under- eller overdosering eller sågar at produktets egenskaber ændres. For at sikre en skånsom og præcis dosering kan Eilersen Electric A/S tilbyde kundetilpasset doseringssoftware, der sikrer, at doseringen foregår hurtigt og smidigt i producentens udstyr.

En af Eilersens større kunder havde en udfordring med aftapningen af forskellige flydende produkter, der skummede over under doseringen ned i mindre beholdere. Det gav mange utilsigtede produktionsstop, samt store udsving i kvalitet og ensartethed i leverancer. Kunden kontaktede derfor Eilersen for at få løst udfordringen.

Eilersens ingeniører løste problemet ved at udvikle en doseringssoftware, der sørgede for, at doseringen skete i forskellige trin eller tempi - dvs. i forskellige fyldningssekvenser. Men andre ord blev doseringen mere intelligent og skræddersyet til kundens særlige doseringsbehov.

Doseringen sker i flere trin

Eilersen udviklede således en ny doseringssoftware, der sørgede for en langsom dosering i starten af doseringsprocessen. Denne indledende findosering sikrede, at produktet ikke skummede op, for at undgå risiko for overløb ved den efterfølgende dosering.

Efter en konfigurerbar tid blev findoseringen afløst af en hurtigere dosering, hvor der blev doseret noget større mængde ad gangen. Og når setpunktet, dvs. den endelige doseringsmængde, var lige ved at være nået, skiftede doseringen igen – denne gang fra grovdosering til findosering. Denne afsluttende findosering fortsatte så, indtil det ønskede nettoindhold var nået.
På denne måde slipper virksomheden således for problemer med slutskumning og evt. overløb af produktet samt efterfølgende misfarvning af beholdere og etiketter. Ligeledes blev doseringen ekstra præcis og nøjagtig – med en afvigelse fra setpunktet på maksimalt 0,025%.

Doseringssoftwaren er udviklet med variable setpunkter og kan dermed tilpasses flere fylde og doseringsopgaver hos kunden.

Resultatet af den nye fyldeproces er færre produktionsstop pga. forkert fyldning og bedre produktkvalitet pga. ensartet fyldemængde - kunden oplever ingen variation i fyldemængde. Slutteligt minimeres spild grundet overfyldning og ekstra tidsforbrug på rensning af emballage.

Kan løse doseringsopgaver i industrien

Softwaren er integreret i Eilersens vejeterminaler, og med en skræddersyet software, der er tilpasset den enkelte kundeapplikation, er det muligt for Eilersen at løse langt de fleste doseringsopgaver i industrien.- Vores doseringssoftware kan bygges ind i både halvautomatiske og fuldautomatiske doserings- og fyldeanlæg, fortæller Michael Martinussen fra Eilersen og fortsætter:- Vejeterminalen leveres med den specifikke doseringssoftware, og fungerer som en styreenhed for de pumper og ventiler, der sørger for doseringen af produktet. Softwaren sikrer en mere intelligent dosering, således at doseringen foregår uden problemer og produktionsstop.

Samtlige måle- og vejedata sendes videre til SCADA systemet og lagres her i producentens/kundens database. Derved er det muligt for producenten at se hvor meget produkt, der er fyldt i de enkelte beholdere i løbet af fylde- og tappeprocessen.

Selve kommunikationen med SCADA systemet kan ske via de forskellige industrielle kommunikationsprotokoller, der typisk bruges i fremstillingsindustrien. Det drejer sig f.eks. om EtherNet TCP/IP, PROFINET, ModBus TCP etc.

Kan leveres med fuld sporbarhed

Systemet kan ligeledes leveres med en særlig funktion, som gør det muligt at aflæse stregkoder og QR-koder på emballagen af det netop aftappede produkt. Stregkoderne skal naturligvis være forskellig for hvert enkelt produkt (emballage), og denne individuelle stregkode fungerer dermed som en tag for hver emballage/produkt.

Ved en efterfølgende skanning af stregkoden eller QR-koden er det muligt at få samtlige oplysninger om produktet. Det kunne f.eks. være hvilken batch, der er tale om, emballagens konkrete indhold og den doserede mængde. Disse oplysninger er særdeles relevante i forbindelse med eventuelle kundereklamationer.

Pålidelige vejeløsninger

Al hardware til Eilersens veje- og doseringsløsninger er særdeles driftssikkert, pålideligt og særlig velegnet til applikationer, hvor der stilles krav til de hygiejniske egenskaber og nem rengøring af produktionsudstyr. Vejeceller og vejeterminaler er udviklet, så de tåler hårdhændet behandling i et typisk produktionsmiljø med højttryksrensning med skrappe rengøringsmidler og desinfektionsmidler.

90+
Lande

50+ års
erfaring

10+ % R&D
investeringer

10+ Patenter
i hele verden

99.99%
præcision

100%
høj kvalitet

2500+
Kunder verden over